Niemcy i Wietnam poszerzają współpracę w kierunku pozyskiwania i kształcenia zasobów ludzkich

Porozumienie zostało ogłoszone na spotkaniu prasowym po rozmowach premiera Chính, z kanclerzem Niemiec Olafem Scholz, podczas jego oficjalnej wizyty w Wietnamie.

Po rozmowach premiera Phạm Minh Chính i niemieckiego kanclerza Olafa Scholza w Hanoi w dniu 13 listopada 2022, Wietnam i Niemcy zgodziły się na rozszerzenie współpracy w zakresie szkolenia zawodowego i wymiany profesjonalnych zasobów ludzkich.

Porozumienie zostało ogłoszone na spotkaniu prasowym po rozmowach premiera Chính podczas oficjalnej wizyty kanclerza Scholza w Wietnamie.

Wypowiedzi premiera Wietnamu Phạm Minh Chính

Przemawiając na spotkaniu, wietnamski przywódca powiedział, że wizyta kanclerza Scholza była ważnym wydarzeniem, które wyznacza nowy etap rozwoju w stosunkach obu krajów, dodając, że stworzyła ona również impuls do pogłębienia strategicznego partnerstwa i rozszerzenia współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zauważył, że Wietnam stał się największym partnerem handlowym Niemiec w Azji Południowo-Wschodniej. Oba kraje podpisały właśnie trzy dokumenty o współpracy w zakresie obrony, transformacji energetycznej oraz zatrudnienia i kształcenia zawodowego.

Premier podziękował również rządowi Niemiec za przekazanie dużej ilości szczepionek COVID-19, przyczyniając się do pomocy Wietnamowi w walce z pandemią i przyspieszeniu ożywienia gospodarczego.

Wśród złożonego rozwoju sytuacji na świecie i wyzwań stojących przed światową gospodarką, obie strony zgodziły się promować polityczne zaufanie oraz zrównoważone odrodzenie i rozwój gospodarczy, a także ścisłą i skuteczną koordynację w reagowaniu na globalne wyzwania – powiedział premier Chính.

Premier Wietnamu powiedział, że obie strony zgodziły się rozszerzyć wymianę delegacji na wszystkich szczeblach, zwłaszcza wysokiego szczebla, przez wszystkie kanały Partii, Państwa, Rządu i Zgromadzenia Narodowego, a także promować wymianę międzyludzką i zwiększyć skuteczność mechanizmów współpracy dwustronnej.

Handel i inwestycje były ważną siłą napędową stosunków obu krajów. Oba kraje zgodziły się na dalsze korzystanie z umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EVFTA), dodał premier Chính.

Wietnam zwrócił się do Niemiec o rychłą ratyfikację umowy o ochronie inwestycji UE-Wietnam (EVIPA), aby stworzyć warunki do dalszego rozwoju stosunków gospodarczych.

„Proponuję również, aby rząd niemiecki zachęcał przedsiębiorstwa do inwestowania w Wietnamie w mocnych branżach dla Niemiec, takich jak transformacja cyfrowa, energia odnawialna, infrastruktura strategiczna i przemysł wytwórczy” – powiedział.

„Mamy również nadzieję, że Niemcy będą naciskać na Komisję Europejską, aby wkrótce usunąć żółtą kartkę IUU dla eksportu owoców morza z Wietnamu, biorąc pod uwagę jej wysiłki w przeszłości w poważnym i pełnym wdrożeniu zaleceń KE dotyczących standardów IUU w kierunku zrównoważonego rozwoju rybołówstwa” – powiedział Chính.

Jeśli chodzi o współpracę na rzecz rozwoju, Wietnam podziękował Niemcom za wsparcie, które aktywnie przyczyniło się do transformacji społeczno-gospodarczej i rozwoju tego pierwszego, i poprosił Niemcy o dalsze utrzymywanie ODA i kredytów preferencyjnych, wspieranie Wietnamu w rozwoju infrastruktury, transformacji modelu wzrostu, promocji innowacji, szkolenia zawodowego, energii odnawialnej i opieki zdrowotnej, powiedział premier Chính.

Obie strony zgodziły się na rozszerzenie współpracy w dziedzinie szkoleń zawodowych i migracji siły roboczej i wkrótce wynegocjują i podpiszą umowę o wysokiej jakości szkoleniach zawodowych oraz umowę o współpracy w dziedzinach obejmujących migrację wykwalifikowanej siły roboczej, obrony i bezpieczeństwa, edukacji, nauk ścisłych i technologii, zdrowia i kultury – w oparciu o potencjały i interesy obu stron, dodał.

Uzgodnili również, że nadal będą ściśle koordynować i wspierać się nawzajem na regionalnych i międzynarodowych forach i organizacjach, takich jak ASEAN-UE, ASEM, ONZ, jednocześnie potwierdzając znaczenie zapewnienia pokoju, stabilności, bezpieczeństwa i wolności żeglugi i przelotu na Morzu Wschodnim, rozstrzygania sporów za pomocą pokojowych środków w oparciu o prawo międzynarodowe, zwłaszcza Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku, powiedział premier Chính.

Wypowiedzi kanclerza Niemiec Olafa Scholz

Przemawiając na briefingu prasowym, kanclerz Scholz podkreślił, że Niemcy i Wietnam utrzymywały współpracę przez dekady, a ponad 180 000 Wietnamczyków i Niemców wietnamskiego pochodzenia mieszka w Niemczech.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat kraje ustanowiły strategiczne partnerstwo, a co dwa lata obie strony uzgadniały strategiczny plan działania, dodał.

Powiedział, że Wietnam jest bardzo ważnym partnerem niemieckiego rządu i przedsiębiorstw, zwłaszcza od momenty, gdy EVFTA zaczęła obowiązywać w 2020 roku.

Wspomniał, że oba kraje ściśle współpracują w zakresie szkolenia zawodowego i wymiany profesjonalnych zasobów ludzkich. Obecnie agencje pracy obu krajów osiągnęły porozumienie o współpracy w tej dziedzinie.

W kwestii ochrony środowiska i transformacji energetycznej Scholz stwierdził, że Wietnam jest jednym z krajów silnie dotkniętych zmianami klimatycznymi. Niemcy chciały wesprzeć kraj w osiągnięciu celu, jakim jest zerowa emisja netto.

Powiedział, że programy dialogu na temat energii między dwoma krajami rozpoczęły się w 2022 roku, tworząc podstawę dla obu krajów do omówienia możliwości i wyzwań.

Niemcy wspierały również Wietnam w działaniach ASEAN, dalej promując partnerską współpracę między Niemcami a ASEAN.

Wyraził też oczekiwanie, że pierwszy szczyt UE-ASEAN odbędzie się w Brukseli, w Belgii, w grudniu 2022 r.

13 listopada 2022 kanclerz Niemiec Scholz złożył również kurtuazyjną wizytę sekretarzowi generalnemu partii Nguyễn Phú Trọngowi oraz wziął udział w konferencji okrągłego stołu z wietnamskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami.

Artykuł przetłumaczony z vietnamnews.vn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − 6 =